JAUNUMI
IZSTĀDES PROGRAMMA ARHĪVS MĀKSLINIEKI
MĀKSLA 20.gs MĀKSLA
PROJEKTI GADA TIRGI PAR MUMS E-PASTS

DZĪVAIS GARS
Animācijas iespējas mūsdienu mākslā

13.12.2004. - 18.12.2004.

Vienu nedēļu – no 13. līdz 18. decembrim – Rīgas Galerijas otrajā stāvā apskatāma izstāde „DZĪVAIS GARS”. Tā veltīta mūsdienu mākslas nozīmīgam izteiksmes līdzeklim - animācijai.


Ekspozīcijā apskatāmi jauno autoru video darbi, kas ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu īpaši veidoti izstādei, akcentējot animācijas elementu daudzveidīgas izmantošanas iespējas. Darbi veidoti saistībā ar izstādes nosaukumu “Dzīvais gars”, kas ne tikai attiecināms uz animācijas specifikas raksturojumu, bet arī uztverams kā jauna cilvēka būtība – tā ir vēlme pierādīt, izpaust sevi. “Dzīvais gars” ir jauna cilvēka aktīvā, radošā enerģija, vēlēšanās pārveidot pasauli, mainīt ierasto, ikdienišķo lietu kārtību. “Dzīvais gars” saistīts ar cilvēku attiecību veidošanās trauslumu un spēku. Animācija ir piemērots izteiksmes līdzeklis, lai mākslas darba ietvaros paustu “dzīvā gara” interpretācijas – tā ne tikai iekļauj gan reālistiskas, gan abstraktas formas risinājumus, bet arī sniedz kustības atveidošanas un skaņas izmantošanas iespējas. Tā var iekļaut sevī nejaušus, pēkšņus formas risinājuma atklājumus, gan pārdomātu, pacietīgi zīmētu vai veidotu mākslinieciskās fantāzijas, asprātības vai filozofiskas idejas vizuālu atspoguļojumu. Tā ir aktuāls, laika garu atspoguļojošs (kustīgs, mainīgs, kombinējošs) radošas izpausmes veids.


Izstādes dalībnieki - Ieva Arāja, Liene Drāzniece, Ieva Jerohina un Kristaps Epners, Renārs Krūmiņš, Oskars Poikāns, Mārtiņš Ratniks un Krišs Salmanis.

 


Izstādes grafiskā dizaina autors – Krišs Salmanis.


Izstādes kuratore – Anda Boluža (radošā grupa „x13”).


Ekspozīcijā iekļauti ne tikai speciāli veidoti darbi, bet arī animācijas, kas tapuši agrāk kā atsevišķu autoru pašiniciatīva – Pētera Līdaka animācija „Virtuozais ēzelītis” (1., 2., 3. att.; festivāla „Ūdensgabali” galvenā laureāte 2003. gadā, izstādes „New video. New Europe” ietvaros demonstrēta mākslas centrā „The Renaissance Society” Čikāgā, Mūsdienu Mākslas muzejā Sentluisā un „Tate Modern” Londonā), Reiņa Pētersona video ar animācijas elementiem „Karš un miers manā dvēselē”, Maijas Līdumas animācija „Septiņas dienas” un Nila Jakrina darbs „Vafeļu brāļi”.


Izstādes atbalstītāji – Valsts kultūrkapitāla fonds, Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, Rīgas Galerija, vizuālo mākslu žurnāls „Studija”, radošā grupa „x13” un Sony centrs Kr. Barona ielā 125.

KRIŠS SALMANIS. AirKRIŠS SALMANIS. AirKRIŠS SALMANIS. AirKRIŠS SALMANIS. Air