Print
Exhibition: SUMMER EXHIBITION. RITUMS IVANOVS, IEVA ILTNERE, SANDRA KRASTIŅA, LĪGA PURMALE, ĢIRTS MUIŽNIEKS, MAIJA TABAKA, EVELĪNA DEIČMANE, BARBARA GAILE, LEONARDS LAGANOVSKIS, LEO MAURIŅŠ, ILZE AVOTIŅA, ILMĀRS BLUMBERGS, JURIS PUTRĀMS, EDGARS VĒRPE, HENRIHS VORKALS..

http://www.rigasgalerija.com